Bağışlarınız İçin :

GARANTİ BANKASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ

HESAP NO : 521 / 6299688

IBAN NO : TR18 0006 2000 5210 0006 2996 88

Çocuklarda Bipolar Bozukluk

ÇOCUKLUKTA VE ERGENLİKTE  BİPOLAR BOZUKLUK

Mani ve depresyon dönemleri ile karakterize Bipolar Bozukluk(BB) sıklıkla erişkin dönemde  yaşamı etkilese de hastaların %60’ı duygudurum şikayetlerinin ergenlik döneminde  başladığını ifade etmektedir. Çocukluk ve ergenlik çağında başlayan BB,  işlevselliği ağır biçimde etkiler ve  intihar riski taşır. Ancak çocukların problemlerini ifade etmedeki güçlük ve rahatsızlığın diğer psikiyatrik hastalıkların belirtilerini taklit etmesi çocuk ve ergenlerde tanı koymadaki zorlukların başında gelmektedir. Şikayetlerin en sık karıştığı durumlar ergenlik sorunları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Yıkıcı Davranış Bozuklukları, Davranım Bozukluğu ,Depresyon, Şizofreni, Madde kötüye kullanım ve Borderline Kişilik Bozukluğudur.

Erişkin çağı BB için kullanılan tanı kriterleri çocukların normal davranışı olabilmektedir. Yerinde duramama, yükselmiş mood(duygudurum), çok konuşma gibi BB tanı kriterleri  7 yaşında bir çocuğun doğum günü partisindeki normal davranışları olabilir. Bu da çocuklarda tanı koymayı zorlaştırmaktadır.

Çocuklarda_Bipolar_Bozukluk

 

Araştırmalar çocukluk çağındaki  BB  vakalarında belirtileri  şu şekilde sıralıyor;

-Artmış enerji

-Distraktibilite(dikkatin kolay dağılması, bir konuya odaklanamama)

-Basınçlı konuşma

-İrritabilite (Olumsuz olaylara sinirlenme eşiğinin düşük olması)

-Grandiozite (Büyüklük sanrıları)

-Fikir uçuşması

-Uyku ihtiyacının azalması

-Aşırı keyifli olma

-Cinselliğe aşırı ilgi ve artmış aktivite

 

Bu sıralanan belirtilerden “irritabilite” (Olumsuz olaylara sinirlenme eşiğinin düşük olması) neredeyse bütün çocuk  vakalarda görülmektedir ve tanı için önemli bir göstergedir. BB olan gençler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, hızlı mood (duygudurum) değişiklikleri  gibi ek psikiyatrik tanılara sahip olabilirler. Bir diğer önemli nokta da BB un depresyon dönemi ile başlamasıdır. Ergenlerde  major depresyon atağından sonra manik epizod  başlayabilir. Tüm bu göstergeler ışığında çocuğunuzda fark ettiğiniz değişimleri iyi izlemeli ve hekiminizle paylaşmalısınız.